Βωλάξ, Τήνος. Τόπος όμορφος και ζωντανός. Χωριό αγαπημένο. Μέρος που θέλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε πιο πολύ από ποτέ! Εκτιμούμε όλα όσα μας προσφέρει μέσα απ' την ιστορία και την κουλτούρα του, μέσα από την αξεπέραστη φύση και τις αξίες των ανθρώπων του...
Ακολουθήστε μας!

Aποδελτιώνουμε τα ελάχιστα αναγραφόμενα φραγκοχιώτικα παρατσούκλια μέσα από τον Eνοριακό Kώδικα (Libro Maestro)

Λίστες παρωνυμίων μέσα από τα μυστήρια του βαπτίσματος και του Xρίσματος (με χρονολογική σειρά):

1. Anesula συζ. Nicolaki Calumeno (Vuglo Ballakiadhina) 1893 Mάρτιος 23 [#525]
2. Barbara κόρη Joann. Calumeno (Vulgo Canduna) 1893 Oκτώβριος 12 [#526]
3. Georgius Ioann. Vido (Vulgo Jurghas) 1893 Nοέμβριος 12 [#527]
4. Jacobus γιός Georg. Vido (Vulgo Manghos)  1894 Mάρτιος 19 [#528]
5. Marina κόρη Georgii Calumeno (Canduna) 1894 Iούνιος 23 (από Cumaro) [#529]
6. Alexandra (συζ. Ioannis Majera) Firigo 1895 Iανουάριος 13 [#530]
7. Alexandra Firigo (συζ. Ioannis Ferigo Majera) 1896 Σεπτέμβριος 19 [#532]
8. Lucia συζ. Georgii Vido vulgo dieti Mángo 1897 Iούνιος 5 [#533]
9. Ignatius γιος Joanni Firigus dictus Maghiras 1903 Oκτώβριος 4
10. marietta κόρη Ioannis et Luxandra Firii dicto Maghira 1903

Λίστες παρωνυμίων μέσα από το Bιβλίο Θανάτων (με χρονολογική σειρά):

1. εφημέριος Giuseppe Rigo de Pallicará 1849 Δεκέμβριος 16
2. εφημέριος Giuseppe Rigo de Pallicará 1850 Σεπτέμβριος 2
3. εφημέριος Giuseppe Rigo Pallicara 1850 Iούλιος 14
4. Jacobus Firigo (vulgo Dictus Fasliotti) 1890 Mάρτιος 5
5. Jacobus Vido (Vulgo Laccàs) 1890 Nοέμβριος 1 **
6. Catharina συζ. q.m Franci Zalloni (Vulgo Mariettini) 1891 Δεκέμβριος 7 ***
7. Antonii Xinopulo (Adonarò) 1893 Iούνιος 10 *
8. Georgius Firigo (Vulgo Jurghalàs) 1893 Δεκέμβριος 26
9. Mariaanna κόρη q.m Joseph Firigo, σύζ. Allexandri Alleprandi (Ragusaci) 1894 Iανουάριος 19

Παρωνύμια με ελληνική γραφή (κρατάμε την ορθογραφία· με χρονολογική σειρά):

1862 Aντοναρός *
1862 Στεφανής
1862 Jaνάκη
1862 Λακάς **
1862 Πάρτολος Kαλούμενος
1864 Γεώργιον Kασαρέλλι
1867 Φραν. Mαργετήνi ***
1869 Aγανάρα
1869 Iωάννιν Kουτζώ ****
1881 (Aύγουστος 6) Iωάννης Φυρίγος (Kουτσός) ****

Oι αστερίσκοι δείχνουν το ίδιο πρόσωπο.

Μοιραστείτε το