Βωλάξ, Τήνος. Τόπος όμορφος και ζωντανός. Χωριό αγαπημένο. Μέρος που θέλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε πιο πολύ από ποτέ! Εκτιμούμε όλα όσα μας προσφέρει μέσα απ' την ιστορία και την κουλτούρα του, μέσα από την αξεπέραστη φύση και τις αξίες των ανθρώπων του...
Ακολουθήστε μας!

H κυρίαρχη προσευχή όλων των Χριστιανών είναι η «Κυριακή Προσευχή», η οποία είναι περισσότερο γνωστή από τις εναρκτήριες λέξεις «Πάτερ ημών». Η προσευχή αυτή παραδόθηκε σε εμάς από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό όπως αναφέρεται στο κατά το Ματθαίον Ευαγγέλιο (6.9-13).

Ο Κύριος (εξ ου και ο χαρακτηρισμός «Κυριακή») Ιησούς Χριστός την δίδαξε στους μαθητές του, κατά το ακόλουθο δεκάστοιχο κείμενο: 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου•
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον•
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν•
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.]
Αμήν.

Παρά ταύτα η προσευχή αυτή, κατά τους πρώτους χρόνους του χριστιανισμού, δεν ήταν πλήρως καθιερωμένη ως προσευχή των Χριστιανών. Καθιερώθηκε αργότερα ως πρότυπο, όταν πλέον είχε γενικευθεί η Καινή Διαθήκη. Στην λειτουργική διάταξη της Καθολικής Εκκλησίας η προσευχή αυτή αποτελεί την προπαρασκευή για την Ακολουθία της Κοινωνίας. Ας θυμηθούμε αναλυτικά που και με ποιον τρόπο εμφανίζεται:

Ιερέας: Υπακούοντας στην εντολή του Σωτήρα μας, ας προσευχηθούμε όπως ο ίδιος μας δίδαξε, και με παρρησία ας πούμε:
Ιερέας & Πιστοί: Πάτερ ημών...
Ιερέας: Ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, από κάθε κακό και χάριζε στις μέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακαρίας ελπίδας και τον ερχομό του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας.
Πιστοί: Γιατί η δική σου βασιλεία, η δύναμη και η δόξα στους αιώνες.
Ιερέας: Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που είπες στους Αποστόλους σου: «την ειρήνη σας αφήνω, τη δική μου ειρήνη σας δίνω», μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας σου, και σύμφωνα με το θελημά σου, δώριζέ της ειρήνη και ενότητα. Εσύ, που ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.
Πιστοί: Αμήν.
Ιερέας: Η ειρήνη του Κυρίου να είναι μαζί σας.
Πιστοί: Και με το πνεύμα σου.
Ιερέας: Ας ανταλλάξουμε ασπασμό ειρήνης.
Και όλοι, ανταλλάσσουν ασπασμό ειρήνης και αγάπης δια της χειραψίας. Ακολούθως ξεκινάει το μυστήριο της Κοινωνίας με τον ιερέα να τεμαχίζει τον άρτο. μετά το τέλος της κοινωνίας ακολουθεί η ευχαριστία.

Σύμφωνα με την μετάφραση του Νέου Κόσμου, η Κυριακή προσευχή έχει αποδοθεί ως εξής:

«Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη. Δώσε μας σήμερα το ψωμί μας για αυτή την ημέρα• και συγχώρησέ μας τα χρέη μας, όπως και εμείς έχουμε συγχωρήσει τους χρεώστες μας. Και μη μας φέρεις σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό».


Σε φραγκοχιώτικο βιβλίο (ελληνικό κείμενο με λατινικά στοιχεία) βλέπουμε μια άλλη απόδοση της προσευχής :

Τα παλαιότερα χρόνια λεγόταν από τους πιστούς στα λατινικά (Pater noster), όπως δείχνει το παρακάτω βιβλίο:

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.
Amen


Όπως τα παλαιότερα χρόνια, έτσι και στις μέρες μας, οι κάτοικοι του χωριού λένε μεγαλοφώνος και με μεγάλη κατάνυξη την συγκεκριμένη προσευχή:

< Tο παρακάτω ηχητικό χάθηκε κατά την μεταφορά της παλαιάς ιστοσελίδας στην καινούργια. Επιφυλασσόμαστε να συμπληρώσουμε το κενό σύντομα. >

Πάτερ Ημών – π. Γεώργιος Ανδριώτης
ηχογράφηση: Eνορία («Γέννηση της Θεοτόκου»), 2007, διάρκεια: 0:32

< Tο παρακάτω ηχητικό χάθηκε κατά την μεταφορά της παλαιάς ιστοσελίδας στην καινούργια. Επιφυλασσόμαστε να συμπληρώσουμε το κενό σύντομα. >

Πάτερ Ημών – π. Ρόκκος Ψάλτης
ηχογράφηση: Παναγία Καλαμάν, 2009, διάρκεια: 0:35
Πολύ συχνά το Πάτερ Hμών δινόταν ώς άσκηση μετά την εξομολόγηση, όπως φαίνεται σε χαρτάκι που βρέθηκε μέσα σε παλαιό εκκλησιαστικό βιβλίο του χωριού.

 

 

Μοιραστείτε το