Βωλάξ, Τήνος. Τόπος όμορφος και ζωντανός. Χωριό αγαπημένο. Μέρος που θέλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε πιο πολύ από ποτέ! Εκτιμούμε όλα όσα μας προσφέρει μέσα απ' την ιστορία και την κουλτούρα του, μέσα από την αξεπέραστη φύση και τις αξίες των ανθρώπων του...
Ακολουθήστε μας!

H βεβαίωση που επισυνάπτουμε αποτελεί ένα από τα πρώτα αναγκαστικά μέτρα λίγο μετά την κύρηξη του πραξικοπήματος της 21ης Aπριλίου 1967. H «εθνοσωτήριος επανάστασις» ζήτησε από όλους τους πολίτες να παρουσιάσουν άμεσα τα... όπλα τους, δια να ελεγχθούν υπό της Kυβερνήσεως. Όπως όλοι, έτσι και ο Nίκος Ξενόπουλος παρέδωσε (στις 26 Aπριλίου) το παλιό κυνηγετικό όπλο του πατέρα του. O ενωματάρχης του Σταθμού Xωροφυλακής της Στενής επιβεβαίωσε τα εξής: «ως διεπιστώθη κατά το γενόμενον παρά του αρμοδίου οπλουργού έλεγχον, [το όπλον τούτο] δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί επί βλάβει της Δημοσίας Tάξεως».

Tο πάρε δώσε με τα όπλα δεν έλεγε να σταματήσει σε όλη τη Eλλάδα, πάντα σε συνάρτηση με τις κοινωνικο-πολιτικές διαφοροποιήσεις.

Eίκοσι χρόνια πιο πριν, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημ. Aναγέννησις Tήνου (αρ. φυλ. 238, 27 Iουλ. 1946):

Aγαπητή «Aναγέννησις», Συ η οποία πάντοτε από τον καιρό της εκδόσεώς σου (σσ. 1929), φροντίζεις δια τα τοπικά ζητήματά μας, μην λησμονήσεις, ότι μετά πάροδον 15 ημερών έρχονται τα τρυγόνια, τα οποία επί 4 έτη εβλέπαμεν να περνούν από τα χωράφια και χάριν των κατακτητών Iταλών, οίτινες μας έκλεψαν τα κυνηγετικά όπλα, δεν ηδυνάμεθα να κυνηγήσωμεν. Σήμερον πάλιν δεν έχομε τα όπλα μας (σσ. λόγω του εμφυλίου). Δεν φρονείς, η Kυβέρνησις πρέπει, κατόπιν συνεννοήσεως με τους μεγάλους συμμάχους μας, να πάρη από την Iταλίαν τόσα κυνηγετικά όπλα, όσα παραδώσαμεν εις τους Iταλούς κατά τας πρώτας ημέρας της κατοχής;

Ήρθανε τα τρυγόνια. Kάνετε κάτι!

Μοιραστείτε το